Pasture Raised Beef

$7.00
$8.00
$22.00 /lb.
Avg. 4 lb.

Tri Tip Roast

Small, Medium, Large Available

$11.00 /lb.
Avg. 3 lb.
$16.00 /lb.
Avg. 2.75 lb.

Sirloin Tip Roast

Small, Medium, Large Available

$11.00 /lb.
Avg. 3.5 lb.

Cross Rib Roast

Small, Medium, Large Available

$9.50 /lb.
Avg. 3.5 lb.

Chuck Roast

Small, Medium, Large Available

$9.50 /lb.
Avg. 3.5 lb.

Round Roast

Small, Medium, Large Available

$9.50 /lb.
Avg. 3.5 lb.

Whole Brisket

Small, Medium, Large Available

$8.00 /lb.
Avg. 10.5 lb.

Half Brisket

Small, Medium, Large Available

$8.00 /lb.
Avg. 5 lb.
$8.00 /lb.
Avg. 7 lb.
$22.00 /lb.
Avg. 2.3 lb.

Tenderloin Steak

Small, Medium, Large Available

$28.50 /lb.
Avg. 14.4 oz.

T-Bone Steak

Small, Medium, Large Available

$20.00 /lb.
Avg. 1.1 lb.

Bone In Ribeye Steak

Small, Medium, Large Steak Available

$22.00 /lb.
Avg. 1 lb.
$25.00 /lb.
Avg. 14.4 oz.
$20.00 /lb.
Avg. 12.8 oz.
$15.00 /lb.
Avg. 12 oz.

Flank Steak

Small, Medium, Large Available

$15.00 /lb.
Avg. 1.75 lb.
$15.00 /lb.
Avg. 1 lb.

Skirt Steak

Small, Medium, Large Available

$15.00 /lb.
Avg. 1.5 lb.
$15.00 /lb.
Avg. 1.5 lb.

Round Steak

Small and Medium Available

$10.00 /lb.
Avg. 1 lb.
$11.00 /lb.
Avg. 1 lb.
$9.00 /lb.
Avg. 1 lb.
$11.00 /lb.
Avg. 1 lb.
$6.00 /lb.
Avg. 2 lb.

Maui Ribs

Medium and Large Available

$10.00 /lb.
Avg. 1.5 lb.
$10.00 /lb.
Avg. 3 lb.